83-340 Sierakowice
ul. Wybickiego 32

tel./fax 058-681-66-63

e-mail: wafle@bladowski.pl