83-340 Sierakowice
ul. Wybickiego 32

tel./fax 58 681 66 63
kom. 502 467 921

e-mail: wafle@bladowski.pl